ஒரு ஐபோனில் WMV கோப்புகளை எவ்வாறு திறப்பது

விண்டோஸ் மீடியா வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் வீடியோ, ஸ்கிரீன்காஸ்டிங் மற்றும் ஸ்லைடுஷோ விளக்கக்காட்சிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிரபலமான வீடியோ கோப்பு வடிவமாகும். விளக்கக்காட்சியை வீடியோவாக மாற்றுவது அல்லது பயிற்சி நோக்கங்களுக்காக திரை பகிர்வு அமர்வுகளை பதிவு செய்வது போன்ற வணிக வீடியோக்களை உருவாக்குவதற்கு இது பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் இயல்புநிலை கோடெக் ஆகும். WMV கோப்புகளைத் திறப்பதை ஐபோன் சொந்தமாக ஆதரிக்கவில்லை என்றாலும், ஆப் ஸ்டோரிலிருந்து மூன்றாம் தரப்பு பயன்பாடுகளை நிறுவுவதன் மூலம் இந்த வரம்பை நீங்கள் கடக்க முடியும். இந்த பயன்பாடுகள் உங்கள் மின்னஞ்சலிலிருந்தோ அல்லது வலையிலிருந்தோ WMV கோப்புகளைத் திறக்க உதவும்.

OPlayer

1

உங்கள் ஐபோன் முகப்புத் திரையில் "ஆப் ஸ்டோர்" ஐகானைத் தட்டவும், "தேடல்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து "OPlayer" ஐ உங்கள் தேடல் வார்த்தையாக உள்ளிடவும், பின்னர் "தேடல்" பொத்தானைத் தட்டவும். "OPlayer" ஐத் தேர்ந்தெடுத்து பயன்பாட்டு விலையைத் தட்டவும், பின்னர் "பயன்பாட்டை வாங்கவும்." பயன்பாட்டின் நிறுவலை அங்கீகரிக்க உங்கள் ஐடியூன்ஸ் கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

2

நீங்கள் WMV கோப்பை மின்னஞ்சல் இணைப்பாகப் பெற்றிருந்தால் அல்லது இணையத்திலிருந்து ஒரு WMV கோப்பைத் திறக்க வேண்டுமானால் சஃபாரி உங்கள் அஞ்சல் பயன்பாட்டைத் தொடங்கவும்.

3

WMV கோப்பைத் தட்டவும், பின்னர் "திற" மற்றும் OPlayer பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி கோப்பைத் திறக்க "OPlayer" ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

PlayerXtreme

1

உங்கள் ஐபோன் முகப்புத் திரையில் "ஆப் ஸ்டோர்" ஐகானைத் தட்டவும், "தேடல்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து "பிளேயர் எக்ஸ்ட்ரீம்" ஐ உங்கள் தேடல் வார்த்தையாக உள்ளிடவும், பின்னர் "தேடல்" பொத்தானைத் தட்டவும். "PlayerXtreme" ஐத் தேர்ந்தெடுத்து "இலவசம்" என்பதைத் தட்டவும், பின்னர் "நிறுவவும்." பயன்பாட்டின் நிறுவலை அங்கீகரிக்க உங்கள் ஐடியூன்ஸ் கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

2

நீங்கள் WMV கோப்பை மின்னஞ்சல் இணைப்பாகப் பெற்றிருந்தால் அல்லது இணையத்திலிருந்து ஒரு WMV கோப்பைத் திறக்க வேண்டுமானால் சஃபாரி உங்கள் அஞ்சல் பயன்பாட்டைத் தொடங்கவும்.

3

பிளேயர் எக்ஸ்ட்ரீம் பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி கோப்பைத் திறக்க WMV கோப்பைத் தட்டவும், பின்னர் "திற" மற்றும் "PlayerXtreme" ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ஜிபிளேயர்

1

உங்கள் ஐபோன் முகப்புத் திரையில் "ஆப் ஸ்டோர்" ஐகானைத் தட்டவும், "தேடல்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து "ஜிபிளேயர்" ஐ உங்கள் தேடல் வார்த்தையாக உள்ளிடவும், பின்னர் "தேடல்" பொத்தானைத் தட்டவும். "ஜிபிளேயர்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து பயன்பாட்டு விலையைத் தட்டவும், பின்னர் "பயன்பாட்டை வாங்கவும்." பயன்பாட்டின் நிறுவலை அங்கீகரிக்க உங்கள் ஐடியூன்ஸ் கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

2

நீங்கள் WMV கோப்பை மின்னஞ்சல் இணைப்பாகப் பெற்றிருந்தால் அல்லது இணையத்திலிருந்து ஒரு WMV கோப்பைத் திறக்க வேண்டுமானால் சஃபாரி உங்கள் அஞ்சல் பயன்பாட்டைத் தொடங்கவும்.

3

ஜி.எம். பிளேயர் பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி கோப்பைத் திறக்க WMV கோப்பைத் தட்டவும், பின்னர் "திற" மற்றும் "ஜிபிளேயர்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.