எனது Android தொலைபேசியில் புக்மார்க்கை உருவாக்குவது எப்படி

Android உலாவி, ஒரு நிலையான Google நிரல், கணினியில் உங்கள் வலை உலாவியைப் போலவே செயல்படுகிறது. விரைவான அணுகலுக்காக வலைப்பக்கங்களை புக்மார்க்கு செய்யும் திறன் உங்களுக்கு உள்ளது. நீங்கள் ஒரு பக்கத்தை புக்மார்க்கு செய்தவுடன், அதை உங்கள் விரலின் ஒரு தொடுதலுடன் கொண்டு வரலாம்.

1

உங்கள் Android உலாவியைத் திறந்து நீங்கள் புக்மார்க்கு செய்ய விரும்பும் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.

2

"மெனு" என்பதைத் தட்டவும், திரையின் அடிப்பகுதியில் இருந்து மெனு தோன்றும் வரை காத்திருக்கவும். "புக்மார்க்கைச் சேர்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

3

வலைத்தளத்தைப் பற்றிய தகவலை உள்ளிடவும், அதை நீங்கள் நினைவில் வைத்திருப்பீர்கள். புக்மார்க்கு முகவரியில் உலாவி தானாக நிரப்பும்போது, ​​நீங்கள் ஒரு தலைப்பைச் சேர்க்க வேண்டும்.

4

"முடிந்தது" என்பதைத் தொடவும்.

5

உலாவியைத் தொடங்கவும், "மெனு" என்பதைத் தொடவும், பின்னர் உங்கள் புக்மார்க்கு செய்யப்பட்ட பக்கத்தை அணுக "புக்மார்க்குகள்" தட்டவும்.