எனது Android இல் கோப்புகளை எவ்வாறு திறப்பது என்பதை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை

அண்ட்ராய்டு இயக்க முறைமை என்பது கோப்புகளைச் சேமிக்கப் பயன்படுத்துவதில் சில கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்ட திறந்த தளமாகும். பதிவிறக்கங்கள் பயன்பாட்டிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட கோப்புகளை நீங்கள் அணுகும்போது, ​​பிற இடங்களில் சேமிக்கப்பட்ட கோப்புகளைத் திறக்க உங்களுக்கு மூன்றாம் தரப்பு கோப்பு உலாவி தேவை.

உங்கள் கோப்பு முறைமைக்கான அணுகல்

இணையத்திலிருந்து மின்னஞ்சல் இணைப்புகள் அல்லது கோப்புகளை நீங்கள் பதிவிறக்கும் போது, ​​அவை உங்கள் எஸ்டி கார்டில் உள்ள பதிவிறக்க கோப்பகத்தில் சேமிக்கப்படும், மேலும் “எல்லா பயன்பாடுகளையும்” தட்டுவதன் மூலமும் “பதிவிறக்கங்கள்” என்பதைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலமும் அவற்றைக் காணலாம். கோப்பைத் தட்டுவது அதனுடன் தொடர்புடைய பயன்பாட்டைத் திறக்கும்; எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் சாதனத்தில் உங்களிடம் இருந்தால், PDF ஐத் தட்டுவது ஆவண பார்வையாளரைத் திறக்கும். உங்கள் சாதனத்தில் உள்ள பிற கோப்புறைகளுக்கு யூ.எஸ்.பி வழியாக மாற்றப்பட்ட கோப்புகளை அணுக, பிளே ஸ்டோரைத் திறந்து, கோப்பு உலாவியைப் பதிவிறக்குங்கள், அதாவது ஈஎஸ் கோப்பு எக்ஸ்ப்ளோரர், ஆண்ட்ராய்டு கோப்பு மேலாளர் அல்லது ஆஸ்ட்ரோ கோப்பு மேலாளர் (வளங்களில் உள்ள இணைப்புகள்). இந்த நிரல்கள் உங்கள் சாதனத்தின் உள்ளடக்கங்களை விண்டோஸில் கோப்பு எக்ஸ்ப்ளோரருக்கு ஒத்த கோப்புறை பார்வையில் காண்பிக்கும். கோப்பு உலாவியைத் திறக்கும்போது உங்கள் கோப்புகள் உடனடியாகத் தெரியும், மேலும் கோப்பைத் தட்டுவதன் மூலம் அதனுடன் தொடர்புடைய பயன்பாட்டில் ஒரு கோப்பைத் திறக்கலாம்.