ஐபாடில் இருந்து பாடல்களை அழிப்பது எப்படி

நீங்கள் வேலையில் உங்கள் ஐபாட்டைக் கேட்கிறீர்களோ அல்லது நீங்கள் அலுவலகத்திற்கு வெளியே இருக்கும்போதோ, சாலையில் வியாபாரம் செய்கிறீர்களோ, அதே பழைய பாடல்கள் அல்ல, புதுப்பிக்கப்பட்ட தாளங்களை விரும்புகிறீர்கள். உங்கள் ஐபாடில் நீங்கள் விரும்புவதை விட உங்கள் ஐடியூன்ஸ் நூலகத்தில் அதிகமான பாடல்கள் இருந்தால், உங்கள் இசையை கைமுறையாக நிர்வகிப்பதே தீர்வு. உங்கள் ஐபாடில் நீங்கள் விரும்பும் தாளங்களை வைத்திருக்க உங்கள் இசை நூலகத்தை பாதிக்காமல் உங்கள் ஐபாடில் இருந்து பாடல்களைச் சேர்க்கலாம் அல்லது அகற்றலாம். உங்கள் ஐபூனில் உள்ள பாடல்களை வழக்கமாக சைக்கிள் ஓட்டுவது உங்கள் ஐடியூன்ஸ் நூலகத்திலிருந்து விலகி இருக்கும்போது புதிய உள்ளடக்கத்தை உறுதி செய்கிறது.

1

யூ.எஸ்.பி இணைப்பு கேபிள் மூலம் ஐபாட் ஐடியூன்ஸ் கணினியுடன் இணைக்கவும்.

2

இடது பக்கப்பட்டியில் "சாதனங்கள்" பட்டியலின் கீழ் ஐபாடைக் கிளிக் செய்க.

3

"சுருக்கம்" என்பதைக் கிளிக் செய்து, "இசை மற்றும் வீடியோக்களை கைமுறையாக நிர்வகி" என்பதைத் தேர்வுசெய்க.

4

"விண்ணப்பிக்கவும்" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

5

மீடியா நூலகத்தைக் காண ஐடியூன்ஸ் இல் "சாதனங்கள்" என்பதன் கீழ் "ஐபாட்" என்பதைக் கிளிக் செய்க. ஐபாட்டின் ஊடக பட்டியலிலிருந்து அதை நீக்க விரும்பும் பாடலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

6

ஐபாடில் இருந்து பாடலை அகற்ற நீக்கு விசையை அழுத்தவும்.