எக்செல் இல் ஒரு சக்தியால் பெருக்க எப்படி

நீங்கள் ஒரு எண்ணால் ஒரு சக்தியால் பெருக்கும்போது, ​​நீங்கள் உண்மையில் அந்த எண்ணை பல மடங்கு சக்திக்கு சமமாகப் பெருக்குகிறீர்கள். இதன் பொருள், எடுத்துக்காட்டாக, 3 இன் சக்தியால் 2 பெருக்கப்படுவது 2 x 2 x 2 க்கு சமம். அடிப்படை எண்கணித சின்னங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் இல் கண்டுபிடிக்க மிகவும் எளிதானது என்றாலும், எக்ஸ்போனென்ட்களைப் பயன்படுத்துவது அவ்வளவு வெளிப்படையாக இருக்காது, ஆனால் நிரல் செய்கிறது ஒரு சக்தியால் ஒரு எண்ணைப் பெருக்க இரண்டு வெவ்வேறு முறைகளை உங்களுக்குக் கொடுங்கள்.

ஒரு கேரட்டைப் பயன்படுத்துதல்

1

மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் 2010 விரிதாளைத் திறக்கவும், அங்கு நீங்கள் ஒரு சூத்திரத்தில் ஒரு சக்தியால் எண்ணைப் பெருக்க வேண்டும்.

2

உங்கள் சூத்திரத்தைக் கொண்டிருக்கும் கலத்தைக் கிளிக் செய்து, விரிதாளுக்கு மேலே இயங்கும் சூத்திரப் பட்டியில் சொடுக்கவும். நீங்கள் ஒரு சக்தியால் பெருக்க விரும்பும் எண்ணுக்குப் பிறகு கர்சரை வைக்கவும்.

3

சூத்திரப் பட்டியில் ஒரு காரட் - "^" ஐ உள்ளிடவும், பின்னர் சக்தியை உள்ளிடவும். எடுத்துக்காட்டாக, 4 இன் சக்திக்கு 3 ஐ பெருக்க, "3 ^ 4" ஐ உள்ளிட்டு, சூத்திரத்தை முடிக்க "Enter" ஐ அழுத்தவும்.

POWER ஐப் பயன்படுத்துதல்

1

எக்செல் 2010 விரிதாளைத் திறக்கவும், அங்கு நீங்கள் ஒரு எண்ணால் ஒரு சக்தியால் பெருக்க வேண்டும்.

2

வெற்று கலத்தைக் கிளிக் செய்து பின்வரும் சூத்திரத்தைத் தட்டச்சு செய்க:

= POWER (x, y)

எங்கே "x" என்பது நீங்கள் பெருக்க விரும்பும் எண், மற்றும் "y" என்பது நீங்கள் அதைப் பெருக்க விரும்பும் சக்தி.

3

உங்கள் சூத்திரத்தை முடிக்க "Enter" ஐ அழுத்தவும்.