வரி வருமானத்தில் 1099-B ஐ எவ்வாறு உள்ளிடுவது

நீங்கள் முதலீட்டுப் பத்திரங்களை விற்கும் எந்த வருடமும், உங்கள் தரகரிடமிருந்து ஒரு படிவம் 1099-B ஐப் பெறுவீர்கள். படிவம் 1099-பி தேதி, விளக்கம் மற்றும் வருமானம் உட்பட உங்கள் விற்பனை பற்றிய முக்கியமான தகவல்களை பட்டியலிடுகிறது. படிவம் 1099-பி உங்கள் செலவு அடிப்படையையும் உள்ளடக்கியது. முதலீட்டு ஆதாயங்களும் இழப்புகளும் நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய வரியின் அளவைப் பாதிக்கும் என்பதால், உங்கள் வரிவிதிப்பை தாக்கல் செய்யும்போது இந்தத் தகவலைப் புகாரளிக்க வேண்டும்.

பங்குகள் மற்றும் பிற பத்திரங்களுக்கான படிவம் 1099-பி

பங்குகள், பத்திரங்கள், பரஸ்பர நிதிகள் அல்லது பிற பத்திரங்களின் விற்பனை ஆண்டின் இறுதியில் 1099-B ஐத் தூண்டுகிறது. நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு விற்பனையும் ஒரு தனித்துவமான 1099-B ஐ உருவாக்கும். இருப்பினும், நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிதி நிறுவனத்தில் தொடர்ச்சியான வர்த்தகங்களைச் செய்தால், உங்கள் அனைத்து விற்பனையையும் ஒரே வடிவத்தில் காண்பிக்கும் ஒருங்கிணைந்த 1099-B ஐப் பெறுவீர்கள்.

வரி கண்ணோட்டத்தில், உங்கள் 1099-B இல் சேர்க்கப்பட்டுள்ள மிக முக்கியமான தகவல் உங்கள் முதலீட்டிற்கு நீங்கள் செலுத்திய தொகை மற்றும் உங்கள் விற்பனை வருமானம். உங்கள் பரிவர்த்தனைகளை சரியாக பதிவு செய்ய, உங்கள் 1099-B உங்கள் நிறுவனத்தின் கூட்டாட்சி அடையாள எண், உங்கள் வரி அடையாள எண், பாதுகாப்பு சின்னம் மற்றும் பங்குகளின் எண்ணிக்கை போன்ற அடையாளம் காணும் தகவல்களையும் உள்ளடக்கும்.

மூலதன சொத்துக்களின் விற்பனைக்கு படிவம் 8949

உங்கள் வரி வருமானத்தில் உங்கள் 1099-B ஐ உள்ளிடுவதற்கான முதல் படி, பொருத்தமான தகவல்களை படிவம் 8949 க்கு மாற்றுவதாகும். படிவம் 8949 என்பது பங்குகள், பத்திரங்கள் மற்றும் பரஸ்பர நிதிகள் போன்ற மூலதன சொத்துக்களின் விற்பனை மற்றும் மாற்றங்களுக்கானது. உங்கள் வர்த்தகங்களை நீங்கள் ஒரு வருடம் அல்லது அதற்கும் குறைவாக வைத்திருந்த, குறுகிய கால வர்த்தகங்கள் என அழைக்கப்படும் மற்றும் ஒரு வருடத்திற்கு மேல் வைத்திருக்கும் நீண்ட கால வர்த்தகங்களாக பிரிக்க வேண்டும். சொத்து விவரம், வாங்கிய மற்றும் விற்கப்பட்ட தேதிகள், செலவுத் தொகை மற்றும் விற்பனை வருமானத்தை உள்ளிடவும். இறுதி நெடுவரிசையில், உங்கள் ஆதாயம் அல்லது இழப்பைக் கணக்கிடுவீர்கள்.

இறுதி ஆதாயம் மற்றும் இழப்பை தீர்மானிக்க டி அட்டவணை

படிவம் 8949 இல் உங்கள் ஆரம்ப ஆதாயங்கள் மற்றும் இழப்புகளைக் கணக்கிட உங்கள் 1099-B இலிருந்து தகவல்களைப் பயன்படுத்திய பிறகு, நீங்கள் அந்தத் தகவலை அட்டவணை D க்கு மாற்றுவீர்கள். அட்டவணை D உங்கள் இறுதி ஆதாயத்தையும் இழப்பையும் தீர்மானிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, முந்தைய வரி ஆண்டுகளில் இருந்து நீங்கள் ஒரு இழப்பு இருந்தால், உங்கள் படிவம் 8949 ஆதாயம் மற்றும் இழப்பு மொத்தங்களை மாற்ற அட்டவணை D இல் அதை உள்ளிடுவீர்கள். இந்த அட்டவணையில் நீங்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய மூலதன ஆதாய விநியோகங்களையும் உள்ளீடு செய்வீர்கள். அட்டவணை D இன் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, உங்கள் முடிவுகளை உங்கள் படிவம் 1040 க்கு மாற்றுவதற்கு முன், உங்கள் ஆதாயங்களுக்கு பொருத்தமான வரி விகிதத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

வரிவிதிப்பு மீதான விளைவுகள்

உங்கள் 1099-பி தகவல்களிலிருந்து எந்தவொரு குறுகிய கால ஆதாயங்களும் உங்கள் வரி வருமானத்தில் உங்கள் வழக்கமான வருமானத்தில் சேர்க்கப்படும். இறுதியில், நீங்கள் ஊதியம் அல்லது பிற சாதாரண வருமானம் போல வரி செலுத்துவீர்கள். சமீபத்திய வரிச் சட்டங்களால் மாற்றப்பட்ட இந்த கூட்டாட்சி வரி விகிதங்கள், 2018 வரி ஆண்டுக்கும் அதற்கு அப்பாலும் 10 சதவீதத்திற்கும் 37 சதவீதத்திற்கும் இடையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டன. நீண்ட கால ஆதாயங்கள் குறைந்த வரி விகிதத்திலிருந்து பயனடைகின்றன, இது பூஜ்ஜிய சதவிகிதம் குறைவாக இருக்கலாம் ஆனால் 20 சதவிகிதத்திற்கு மிகாமல் இருக்கலாம்.

உங்கள் லாபங்களைக் குறைக்க இழப்புகள் பயன்படுத்தப்படலாம். உங்களிடம் அதிகப்படியான இழப்புகள் இருந்தால், உங்கள் சாதாரண வருமானத்தை ஆண்டுக்கு $ 3,000 வரை குறைக்க விண்ணப்பிக்கலாம். உங்கள் வரிகளை தாக்கல் செய்யும்போது உங்கள் 1099-பி தகவலை நீங்கள் சேர்க்கவில்லை எனில், உங்கள் நிதிச் சேவை நிறுவனம் கூடுதல் நகலை நேரடியாக உள்நாட்டு வருவாய் சேவைக்கு அனுப்புவதால், நீங்கள் அரசாங்கத்திற்கு பதிலளிக்க வேண்டும்.