ஐபாட் முதல் ஐபோன் வரை காலெண்டரை எவ்வாறு ஒத்திசைப்பது

உங்கள் முக்கியமான வணிக காலக்கெடுக்கள் மற்றும் கூட்டங்கள் அனைத்தையும் குறிக்கும் மின்னணு காலெண்டரை நீங்கள் வைத்திருந்தால், உங்கள் எல்லா சாதனங்களிலும் இதை அணுக வேண்டும். ஆப்பிள் ஐக்ளவுட் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம், உங்கள் மேக் காலெண்டரை உங்கள் ஆப்பிள் ஐடியைப் பயன்படுத்தி கணினிகள் மற்றும் கையடக்கங்கள் உட்பட உங்கள் ஆப்பிள் தயாரிப்புகளுடன் ஒத்திசைக்கலாம். IOS 5 அல்லது அதற்குப் பிறகு இயங்கும் உங்கள் ஐபாட் மற்றும் ஐபோனில் உள்ள iCloud சேவையைத் தேர்வுசெய்து, உங்கள் ஐபாடில் இருந்து உங்கள் ஐபோனுக்கு காலெண்டர் மாற்றங்களை ஒத்திசைக்க உங்கள் காலெண்டரைப் பகிர விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

1

ஐபாடில் "அமைப்புகள்" மற்றும் "ஐக்ளவுட்" தட்டவும்.

2

கேட்கும் போது உங்கள் ஆப்பிள் ஐடியை உள்ளிட்டு "அடுத்து" என்பதைத் தட்டவும்.

3

"ICloud ஐப் பயன்படுத்து" மற்றும் "அடுத்து" என்பதைத் தட்டவும். அமைப்புகளின் சாளரத்தில் iCloud அமைப்புகள் பலகம் தோன்றும்.

4

"காலெண்டர்கள்" சுவிட்சைத் தட்டினால் அது "ஆன்" நிலையில் இருக்கும்.

5

உங்கள் ஐபோனில் இந்த செயல்முறையை மீண்டும் செய்யவும். இரண்டு சாதனங்களும் iOS ஐப் பயன்படுத்துகின்றன, எனவே செயல்முறை ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். சாதனங்கள் iCloud மூலம் காலெண்டர்களை ஒத்திசைக்கின்றன, எனவே ஒரு சாதனத்தில் செய்யப்பட்ட அல்லது மாற்றப்பட்ட எந்த காலண்டர் உள்ளீடுகளும் மற்றொன்றில் தோன்றும்.