மேக் டெர்மினலில் வெளியேற்றுவதை கட்டாயப்படுத்துவது எப்படி

உங்கள் மேக்கின் ஆப்டிகல் டிரைவிலிருந்து ஒரு வட்டை வெளியேற்ற உங்களுக்கு பல விருப்பங்கள் உள்ளன. வட்டு வெளியேற்றத்திற்கான வழக்கமான முறைகள் தோல்வியுற்றால், டெர்மினல் சாளரத்தில் ஒரு கட்டளையை உள்ளிட்டு கணினியை வட்டு வெளியேற்றுமாறு கட்டாயப்படுத்துகிறீர்கள். ஒன்று அல்லது பல ஆப்டிகல் டிரைவ்கள் நிறுவப்பட்ட மேக்ஸுக்கு படை-வெளியேற்ற முறை செயல்படுகிறது.

1

திரையின் மேலே உள்ள "செல்" என்பதைக் கிளிக் செய்து, இழுக்க-கீழே மெனுவிலிருந்து "பயன்பாடுகள்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இது உங்கள் மேக்கின் கணினி பயன்பாடுகளுக்கான ஐகான்களைக் காண்பிக்கும் புதிய சாளரத்தைத் திறக்கும்.

2

டெர்மினல் அமர்வைத் திறக்க "டெர்மினல்" ஐகானை இருமுறை கிளிக் செய்யவும்.

3

"Drutil tray eject" என்ற கட்டளையைத் தட்டச்சு செய்து, திரும்ப விசையை அழுத்தவும். உறுதிப்படுத்தல் செய்தியைக் காட்டாமல் கர்சர் அடுத்த வரியில் குறைகிறது. மேக் வட்டை வெளியேற்ற வேண்டும்.

4

டெர்மினலில் "ட்ரூட்டில் பட்டியல்" ஐ உள்ளிட்டு வட்டு வெளியேற்றப்படாவிட்டால் திரும்பவும் அழுத்தவும். கட்டளை உங்கள் மேக்கின் ஆப்டிகல் டிரைவ்களின் பட்டியலைக் காட்டுகிறது. உங்கள் கணினியுடன் சேர்க்கப்பட்ட அசல் இயக்கி விற்பனையாளர் நெடுவரிசையில் "HL-DT-ST" போன்ற லேபிளைக் காட்டுகிறது. இது ஆதரவு நிலை நெடுவரிசையில் "ஆப்பிள் ஷிப்பிங்" போன்ற ஒன்றைக் காண்பிக்கும். உங்களிடம் பல ஆப்டிகல் டிரைவ்கள் நிறுவப்பட்டிருந்தால், இயக்ககத்தை விவரிக்கும் நுழைவின் இடது பக்கத்தில் காட்டப்படும் எண்ணை அடையாளம் காணவும்.

5

"ட்ரூட்டில் தட்டு வெளியேற்ற (எண்)" என தட்டச்சு செய்து, திரும்பவும் அழுத்தவும். எடுத்துக்காட்டாக, இயக்ககத்தின் எண்ணிக்கையை "2" என நீங்கள் அடையாளம் கண்டால், "ட்ருட்டில் தட்டு வெளியேற்ற 2" என தட்டச்சு செய்க. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இயக்ககத்தில் வட்டை மேக் வெளியேற்றுகிறது.