எக்செல் 2010 இல் ஆட்டோ கணக்கீட்டை எவ்வாறு அமைப்பது

உங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் பணித்தாளில் உள்ள மதிப்புகளைத் திருத்தும்போது, ​​“F9” பொத்தானை அழுத்தினால் கணக்கீட்டை கைமுறையாக புதுப்பிக்கிறது. இந்த பொத்தானை மீண்டும் மீண்டும் அழுத்துவது மற்றும் தவறான கணக்கீட்டை அபாயப்படுத்துவது போன்ற கடினமான பணியைத் தவிர்க்க, நிரல் விருப்பங்களை கையேட்டில் இருந்து தானியங்கி வரை சரிசெய்யவும். ஒரு புதிய மதிப்பு சூத்திரத்தை பாதிக்கும்போது தானியங்கு அமைப்பு எக்செல் மீண்டும் கணக்கிட உதவுகிறது. உங்கள் சகாக்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களின் மதிப்பாய்வுக்காக புதுப்பிக்கப்பட்ட பணிப்புத்தகத்தை உருவாக்க நீங்கள் நேரத்தையும் விசைகளையும் சேமிக்கிறீர்கள்.

பணிப்புத்தக கணக்கீடு விருப்பங்கள்

1

“கோப்பு” தாவலைக் கிளிக் செய்து, “விருப்பங்கள்” என்பதைக் கிளிக் செய்து, உரையாடல் பெட்டியில் உள்ள “சூத்திரங்கள்” தாவலைக் கிளிக் செய்க.

2

கணக்கீடு விருப்பங்கள் பிரிவில் “தானியங்கி” க்கு அடுத்துள்ள ரேடியோ பொத்தானைக் கிளிக் செய்க.

3

சேமித்து மூடுவதற்கு “சரி” என்பதைக் கிளிக் செய்க.

சூத்திரங்கள்

1

பணித்தாளில் உங்கள் தரவை உள்ளிடவும். வரம்பில் வெற்று செல்களை விட்டுவிடுவதைத் தவிர்க்கவும்.

2

கீழ்தோன்றும் பட்டியலைக் காண்பிக்க “சூத்திரங்கள்” தாவலைக் கிளிக் செய்து, கணக்கீட்டுக் குழுவில் உள்ள “விருப்பங்களைக் கணக்கிடு” அம்புக்குறியைக் கிளிக் செய்க. “தானியங்கி” க்கு அடுத்ததாக ஒரு டிக் சேர்க்க கிளிக் செய்க.

3

கணக்கீடு எங்கு தோன்ற வேண்டும் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்க கலத்தில் கிளிக் செய்க. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வரிசையில் கடைசி கலத்தின் வலதுபுறத்தில் உள்ள வெற்று கலத்தைக் கிளிக் செய்யவும் அல்லது தரவு நெடுவரிசையின் கீழ் வெற்று கலத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.

4

“சூத்திரங்கள்” தாவலைக் கிளிக் செய்து, “ஆட்டோசம்” அல்லது செயல்பாட்டு நூலகக் குழுவில் உள்ள மற்றொரு செயல்பாட்டைக் கிளிக் செய்க. மாற்றாக, “முகப்பு” தாவலைக் கிளிக் செய்து, “ஆட்டோசம்” அல்லது எடிட்டிங் குழுவில் உள்ள மற்றொரு செயல்பாட்டைக் கிளிக் செய்க. ஆட்டோசம் கீழ்தோன்றும் பட்டியலுக்கான அம்பு பொத்தானைக் கிளிக் செய்தால் “சராசரி,” “எண்ணிக்கை எண்கள்,” “அதிகபட்சம்,” “குறைந்தபட்சம்” மற்றும் “மேலும் செயல்பாடுகள்” காண்பிக்கப்படும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கலத்தில் சூத்திரம் காட்சிகள் மற்றும் அனிமேஷன் செய்யப்பட்ட, புள்ளியிடப்பட்ட அவுட்லைன் மதிப்புகளைச் சுற்றியுள்ளன.

5

கலத்தில் கணக்கீட்டைச் செயல்படுத்த மற்றும் காண்பிக்க “Enter” ஐ அழுத்தவும். புள்ளியிடப்பட்ட அவுட்லைன் மறைந்துவிடும். இந்த வரிசையையோ நெடுவரிசையையோ புதிய மதிப்புகளுடன் திருத்தும்போது, ​​உங்கள் பணித்தாள் புதிய கணக்கீட்டில் புதுப்பிக்கப்படும்.