வேர்ட் வலை பயன்பாட்டில் கர்சீவில் ஒரு ஆவணத்தில் கையொப்பமிடுவது எப்படி

மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் வலை பயன்பாடு உங்கள் வலை உலாவியில் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் அம்சங்களை கிடைக்கச் செய்கிறது, இது ஆவணங்கள் சேமிக்கப்படும் ஒரு வலைத்தளத்தில் ஆவணங்களில் பணிபுரியும் வசதியை உங்களுக்கு வழங்குகிறது. நீங்கள் பயணத்தில் இருக்கும்போது உங்கள் வணிக வழக்கத்தை நகர்த்துவதற்கான ஒரு சிறந்த வழியாகும். உண்மையான கையொப்பத்திற்கு ஒத்த ஒன்றைப் பெற கர்சீவ் எழுத்துருவைப் பயன்படுத்தி ஆவணத்தில் கையொப்பமிடலாம்.

1

மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் வலை பயன்பாட்டில் நீங்கள் வேலை செய்ய விரும்பும் ஆவணத்தைத் திறக்கவும். இணைய அடிப்படையிலான பயன்பாட்டில் கோப்பைத் திறக்க "உலாவியில் திருத்து" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

2

நீங்கள் ஏற்கனவே அவ்வாறு செய்யவில்லை எனில் ஆவணத்தை முடிக்கவும், ஆவணத்தின் அடிப்பகுதியில், நீங்கள் ஏற்கனவே பணிபுரியும் எந்த எழுத்துருவில் கையொப்பத்தைத் தட்டச்சு செய்க.

3

கையொப்பத்தைக் கிளிக் செய்து அதன் மேல் கர்சரை இழுப்பதன் மூலம் கையொப்பத்தை முன்னிலைப்படுத்தவும்.

4

"முகப்பு" தாவலைத் திறந்து தற்போதைய எழுத்துருவின் பெயருக்கு அருகிலுள்ள அம்புக்குறியைக் கிளிக் செய்க. கீழ்தோன்றும் பட்டியலில் இருந்து பொருத்தமான கர்சீவ் எழுத்துருவைத் தேர்வுசெய்க. தேர்வுகளில் மிஸ்ட்ரல், பிரஞ்சு ஸ்கிரிப்ட் எம்டி மற்றும் எட்வர்டியன் ஸ்கிரிப்ட் எம்டி ஆகியவை அடங்கும். உங்கள் வசதிக்காக ஒவ்வொரு எழுத்துருவின் முன்னோட்டமும் பட்டியலில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.