வட்டு இல்லாமல் சோனி வயோவை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது

சோனி VAIO களில் VAIO Care எனப்படும் பல்நோக்கு பயன்பாடு அடங்கும், இது கோப்புகளை காப்புப்பிரதி எடுக்கவும் மீட்டெடுக்கவும், சரிசெய்தல் மற்றும் கண்டறியும் சோதனைகளைச் செய்ய மற்றும் விண்டோஸை மீட்டெடுக்க நிர்வாகிகளுக்கு உதவுகிறது. கணினி உற்பத்தியாளர்கள் பி.சி.க்களுடன் மீட்பு வட்டுகளைச் சேர்ப்பதற்கு பயனர்கள் இயக்க முறைமையை மீட்டெடுக்க அனுமதிக்கிறார்கள், ஆனால் சோனி போன்ற தயாரிப்பாளர்கள் இப்போது மீட்பு கோப்புகளை வன்வட்டில் சேமிக்கிறார்கள். நீங்கள் விண்டோஸைப் பயன்படுத்த முயற்சிக்கும்போது பல பிழைகள் தோன்றினால், அல்லது நீங்கள் OS இல் துவக்க முடியாவிட்டால், சோனி உங்களுக்கு மீட்பு வட்டுகளை அனுப்ப காத்திருப்பதை விட - குறுகிய காலத்திற்கு முக்கியமான உபகரணங்கள் இல்லாமல் உங்கள் வணிகத்தை கட்டாயப்படுத்த முடியும் - - நீங்கள் VAIO ஐ மீட்டெடுக்கலாம்.

1

"தொடங்கு" என்பதைக் கிளிக் செய்து, "எல்லா நிரல்களும்" என்பதைக் கிளிக் செய்க. "VAIO Care" கோப்புறையைக் கிளிக் செய்து, பின்னர் பயன்பாடுகளின் பட்டியலிலிருந்து "VAIO Care" ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

2

இடது பலகத்தில் இருந்து "மீட்பு & மீட்டமை" என்பதைத் தேர்வுசெய்க. "மீட்பு" என்பதைக் கிளிக் செய்து, "கணினியை மீட்டெடு" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

3

சோனி வயோவை மறுதொடக்கம் செய்யும்படி கேட்கும்போது "ஆம்" என்பதைக் கிளிக் செய்க. VAIO பராமரிப்பு மீட்பிலிருந்து "கருவிகள்" என்பதைத் தேர்வுசெய்க.

4

"மேம்பட்ட மீட்பு வழிகாட்டியைத் தொடங்கு" என்பதைக் கிளிக் செய்து, "மீட்பைத் தவிர்" என்பதைக் கிளிக் செய்க. "தொழிற்சாலை நிலை", பின்னர் "அடுத்து" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

5

சோனி வயோவை மீட்டமைக்க "ஆம், நான் உறுதியாக இருக்கிறேன்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து "தொடக்க மீட்பு" என்பதைக் கிளிக் செய்க. செயல்முறை இரண்டு மணி நேரம் ஆகலாம்.

6

VAIO ஐ மறுதொடக்கம் செய்து விண்டோஸ் அமைக்க "மறுதொடக்கம்" என்பதைக் கிளிக் செய்க.