பேஸ்புக் சுயவிவரப் படங்களை எவ்வாறு பயிர் செய்வது, அதனால் முழு முகமும் சிறுபடத்தில் காண்பிக்கப்படும்

சமூக வலைப்பின்னல் தளத்தில் உங்கள் சுயவிவரத்தைப் பார்வையிடும் பிற பயனர்களை வாழ்த்தும் முதல் புகைப்படம் உங்கள் பேஸ்புக் சுயவிவரப் படம். தளத்தைச் சுற்றியுள்ள உங்கள் செயல்பாட்டை அடையாளம் காண உதவுவதற்காக, பேஸ்புக் உங்கள் சுயவிவரப் படத்தின் சிறிய, சிறு பதிப்பை உருவாக்கி, நீங்கள் செய்யும் எந்த இடுகைக்கும் அடுத்ததாக வைக்கிறது. பேஸ்புக் தானாகவே உங்கள் சிறுபடத்தை உங்களுக்காக பயிர் செய்யும் போது, ​​பேஸ்புக்கின் பயிர் உங்கள் முகத்தின் ஒரு பகுதியை துண்டித்துவிட்டால் உங்கள் சிறு உருவத்தை மீண்டும் மாற்ற முடியும்.

1

உங்கள் பேஸ்புக் கணக்கில் உள்நுழைந்து எந்த பேஸ்புக் திரையின் மேலேயுள்ள பேனரில் உங்கள் பெயரைக் கிளிக் செய்க.

2

உங்கள் தற்போதைய சுயவிவரப் படத்தின் மீது உங்கள் சுட்டியை நகர்த்தி, "படத்தை மாற்று" இணைப்பைக் கிளிக் செய்க.

3

"சுயவிவரத்தைத் திருத்து" திரையில் உங்கள் சுயவிவரப் படத்தின் கீழே நீல "சிறுபடத்தைத் திருத்து" இணைப்பைக் கிளிக் செய்க.

4

தற்போதைய சிறுபடத்தில் கிளிக் செய்து, உங்கள் சுட்டியைப் பயன்படுத்தி படத்தை இழுக்கவும், இதனால் உங்கள் முழு முகமும் சிறுபடத்தை நிரப்புகிறது. சிறு சதுரத்தில் பொருந்தும் வகையில் உங்கள் முகம் புகைப்படத்தில் பெரிதாக இருந்தால், "பொருந்தக்கூடிய அளவு" என்பதற்கு அடுத்த பெட்டியை சரிபார்க்கவும். சிறு சதுக்கத்தில் உங்கள் புகைப்படத்தின் அளவை பேஸ்புக் குறைக்கிறது, இதனால் முழு புகைப்படமும் பொருந்தும்.

5

திரையின் அடிப்பகுதியில் உள்ள நீல "சேமி" பொத்தானைக் கிளிக் செய்க.