இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் ஒரு படத்துடன் ஒரு வடிவத்தை நிரப்புவது எப்படி

கிளிப்பிங் முகமூடியைப் பயன்படுத்தி அடோப் இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் நீங்கள் வரைந்த எந்த வடிவத்தையும் புகைப்படம் அல்லது பிற படத்துடன் நிரப்பலாம். இந்த அம்சத்தை இதற்கு முன்பு நீங்கள் பயன்படுத்தாவிட்டால் முகமூடிகளை கிளிப்பிங் செய்வது குழப்பமாகத் தோன்றலாம். கிளிப்பிங் முகமூடியைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு நினைவில் கொள்ள வேண்டிய இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் உள்ளன. முதலில், வடிவம் படத்திற்கு மேலே இருக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக, வடிவம் மற்றும் படத்தை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்க முடியும். வடிவம் படத்திற்குக் கீழே இருந்தால், அல்லது வேறு ஏதேனும் பொருள்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், கிளிப்பிங் மாஸ்க் இயங்காது.

1

அடோப் இல்லஸ்ட்ரேட்டரைத் தொடங்கவும். விசைப்பலகையில் “Ctrl-N” ஐ அழுத்துவதன் மூலம் புதிய கோப்பை உருவாக்கவும். நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு படத்தை நிரப்ப விரும்பும் வடிவத்தைக் கொண்ட ஒரு ஆவணம் இருந்தால், விசைப்பலகையில் “Ctrl-O” ஐ அழுத்துவதன் மூலம் அதைத் திறந்து மூன்றாம் படிக்குச் செல்லவும்.

2

கருவிப்பெட்டியில் இருந்து “செவ்வக கருவி” என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். மாற்றாக, “வட்டமான செவ்வக கருவி,” “நீள்வட்ட கருவி,” “பலகோண கருவி” அல்லது “நட்சத்திர கருவி” என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். ஒரு வடிவத்தை வரைய கேன்வாஸ் முழுவதும் கருவியை இழுக்கவும்.

3

“கோப்பு” மெனுவைக் கிளிக் செய்து “இடம்” என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பும் உங்கள் கணினியில் உள்ள படத்திற்குச் சென்று “இடம்” பொத்தானைக் கிளிக் செய்க.

4

படம் இன்னும் தேர்ந்தெடுக்கப்படும்போது “பொருள்” மெனுவைக் கிளிக் செய்க. படத்தை வடிவத்தின் அடியில் வைக்க “ஏற்பாடு” என்பதைக் கிளிக் செய்து “பின்னோக்கி அனுப்பு” என்பதைக் கிளிக் செய்க.

5

கருவிப்பெட்டியில் உள்ள “திசை தேர்வு கருவி” என்பதைக் கிளிக் செய்து, நீங்கள் விரும்பும் அளவு இருக்கும் வரை படத்தின் மூலைகளை இழுக்கவும்.

6

படம் மற்றும் வடிவத்தின் மீது நேரடி தேர்வு கருவியை இழுக்கவும், அதனால் அவை இரண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. மாற்றாக, கேன்வாஸில் வேறு எந்த பொருட்களும் இல்லை என்றால், இரு பொருள்களையும் தேர்ந்தெடுக்க விசைப்பலகையில் “Ctrl-A” ஐ அழுத்தவும்.

7

“பொருள்” மெனுவைக் கிளிக் செய்து, “கிளிப்பிங் மாஸ்க்” என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து “உருவாக்கு” ​​என்பதைக் கிளிக் செய்க. வடிவம் உருவத்தால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. வடிவத்திற்கு வெளியே இருந்த படத்தின் எந்த பகுதியும் கிளிப் செய்யப்படுகிறது.