அதை பெரிதாக்க Chrome இல் சிறிய திரையை எவ்வாறு சரிசெய்வது

சிறிய உரை மற்றும் மிகச் சிறிய படங்கள் வலைப்பக்கத்தைப் பார்ப்பது கடினம். உங்கள் உலாவியாக Google Chrome ஐப் பயன்படுத்தினால், பெரிதாக்கு கருவி மூலம் வலைப்பக்கத்தின் அளவை அதிகரிக்கலாம். ஒரு பக்கத்தில் பெரிதாக்க அல்லது நீங்கள் பார்வையிடும் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் உள்ளடக்கத்தை பெரிதாக்க Chrome உங்களுக்கு உதவுகிறது. உரை வாசிக்க கடினமாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு உதவக்கூடிய பல கூடுதல் பெரிய எழுத்துரு அளவுகளையும் உலாவி கொண்டுள்ளது.

தற்போதைய பக்கத்தை பெரிதாக்குங்கள்

1

Chrome ஐ துவக்கி, நீங்கள் பெரிதாக்க விரும்பும் வலைப்பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.

2

"பட்டி" பொத்தானைக் கிளிக் செய்க. மெனு விருப்பங்களின் பட்டியலில் "பெரிதாக்கு" என்பதைக் கண்டறியவும்.

3

பக்கத்தை பெரிதாக்க பெரிதாக்க அடுத்துள்ள "+" ஐக் கிளிக் செய்க அல்லது "-" பொத்தானை சிறியதாக மாற்றவும். மாற்றாக, திரையை பெரிதாக்க "Ctrl" மற்றும் "+" ஐ அழுத்தவும் அல்லது அதை சிறியதாக மாற்ற "Ctrl" மற்றும் "-" ஐ அழுத்தவும்.

4

முழுத்திரை பயன்முறையில் நுழைய பெரிதாக்கு அடுத்துள்ள "முழுத்திரை" பொத்தானைக் கிளிக் செய்க. "F11" ஐ அழுத்துவதன் மூலம் முழுத்திரை பயன்முறையையும் இயக்கலாம்.

எல்லா பக்கங்களையும் பெரிதாக்குங்கள்

1

Chrome ஐ துவக்கி "மெனு" பொத்தானைக் கிளிக் செய்க.

2

"அமைத்தல்" என்பதைக் கிளிக் செய்து, சாளரத்தின் அடிப்பகுதியில் உள்ள "மேம்பட்ட அமைப்புகளைக் காண்பி" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

3

வலை உள்ளடக்க பகுதிக்கு கீழே உருட்டவும். "பக்க பெரிதாக்கு" கீழ்தோன்றும் மெனுவைக் கிளிக் செய்து, 25 சதவீதத்திலிருந்து 500 சதவிகிதம் பெரிதாக்க அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இயல்புநிலை அமைப்பு 100 சதவீதம் பெரிதாக்குதல்.

4

"எழுத்துரு அளவு" கீழ்தோன்றும் மெனுவைக் கிளிக் செய்து, "மிகச் சிறியது" முதல் "மிகப் பெரியது" வரையிலான அளவைத் தேர்வுசெய்க. உங்கள் மாற்றங்களைச் சேமிக்க சாளரத்தை மூடு.