எக்செல் 2007 இல் நெடுவரிசைகளை வரிசைகளாக மாற்றுவது எப்படி

நீங்கள் எப்போதாவது வணிகத் தரவின் நீண்ட பட்டியலை உள்ளிட்டு, ஒரு நெடுவரிசைக்கு பதிலாக ஒரு வரிசையில் இந்தத் தகவல் உங்களுக்குத் தேவை என்பதை உணர்ந்தால், சிக்கலைச் சரிசெய்ய எக்செல் 2007 இன் டிரான்ஸ்போஸ் அம்சத்தைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த அம்சம் நகலெடுக்கப்பட்ட நெடுவரிசை தரவை எடுத்து, ஒரு வரிசையில் உள்ள அதே எண்ணிக்கையிலான கலங்களில் தகவல்களை ஒட்டுகிறது. இருப்பினும், வரம்புகள் உள்ளன. நகலெடுக்கப்பட்ட கலத்தை நகலெடுத்த நெடுவரிசையை ஒன்றுடன் ஒன்று கலங்களில் ஒட்ட முடியாது. அதாவது ஒரு நெடுவரிசை தலைப்பைக் கிளிக் செய்து முழு வரிசையிலும் நகலெடுக்க முடியாது; அதற்கு பதிலாக, நீங்கள் தரவின் வரம்பை துல்லியமாக நகலெடுக்க வேண்டும்.

1

மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் 2007 இல் உங்கள் விரிதாளைத் திறக்கவும்.

2

அதைத் தேர்ந்தெடுக்க நெடுவரிசையின் முதல் தரவு புள்ளியைக் கிளிக் செய்க.

3

"ஷிப்ட்" விசையை பிடித்து, பட்டியலில் உள்ள கடைசி தரவு புள்ளியைக் கிளிக் செய்க. இந்த தேதி புள்ளி ஒரே நெடுவரிசையில் இல்லை என்றால், நீங்கள் பல நெடுவரிசைகளில் தரவை முன்னிலைப்படுத்துவீர்கள். நீங்கள் அதைச் செய்யலாம், ஆனால் மாற்றப்பட்ட தரவு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நெடுவரிசைகளின் அதே எண்ணிக்கையிலான வரிசைகளை ஆக்கிரமிக்கும்.

4

தரவை நகலெடுக்க "Ctrl-C" ஐ அழுத்தவும்.

5

இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட தரவு தோன்ற விரும்பும் கலத்தில் வலது கிளிக் செய்து, "சிறப்பு ஒட்டவும்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கலமானது தரவு ஒட்டப்படும் மேல் இடது கலத்தைக் குறிக்கிறது. உதாரணமாக, நீங்கள் "பி 10" மூலம் "ஏ 2" கலங்களில் தரவை நகலெடுத்து, "சி 1" ஐ ஆரம்ப நகல் இருப்பிடமாகத் தேர்ந்தெடுத்தால், தரவு "சி 1" கலங்களில் "கே 2" வழியாக நகலெடுக்கப்படும்.

6

தரவை மாற்ற "இடமாற்றம்" என்பதை சரிபார்த்து "சரி" என்பதைக் கிளிக் செய்க.