எக்செல் இல் ஒரு செங்குத்து நெடுவரிசைக்கு கிடைமட்ட வரிசையை எவ்வாறு மறுசீரமைப்பது

மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் பணித்தாளில் நீங்கள் தரவை உள்ளமைக்கும்போது, ​​நீங்கள் வரிசைகளில் உள்ளிட்ட தகவல்கள் நெடுவரிசைகளில் அல்லது அதற்கு நேர்மாறாக சிறந்த அர்த்தத்தை தருகின்றன என்பதை நீங்கள் உணரலாம். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் ஒரு பணித்தாளில் அதிக தரவை உள்ளிட்டு, உங்கள் புதிய தகவலுடன் உங்களுக்கு பல கூடுதல் நெடுவரிசைகள் தேவைப்படுவதைக் கண்டறியும்போது, ​​உங்கள் தரவு திரையில் இருந்து உருளும். உங்கள் தரவை மீண்டும் டைப் செய்வதற்கோ அல்லது ஒரு நேரத்தில் ஒரு கலத்தை மறுசீரமைப்பதற்கோ பதிலாக, உங்கள் வரிசைகள் மற்றும் நெடுவரிசைகளை ஒரு பழக்கமான எக்செல் கட்டளையில் சிறப்பு திருப்பத்துடன் மாற்றலாம்.

1

நீங்கள் மாற்ற விரும்பும் அனைத்து வரிசைகள் அல்லது நெடுவரிசைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். கிளிப்போர்டுக்கு உங்கள் தரவை நகலெடுக்க "Ctrl-C" ஐ அழுத்தவும்.

2

உங்கள் பணித்தாள் பயன்படுத்தப்படாத பகுதியில் உள்ள கலத்தைக் கிளிக் செய்க. மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் ரிப்பனின் முகப்பு தாவலுக்கு மாறி அதன் கிளிப்போர்டு குழுவைக் கண்டறியவும்.

3

"ஒட்டு" உருப்படியின் கீழே உள்ள அம்புக்குறியைக் கிளிக் செய்து "இடமாற்றம்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். எக்செல் உங்கள் நகலெடுத்த வரிசைகளில் நெடுவரிசைகளாக அல்லது உங்கள் நகலெடுக்கப்பட்ட நெடுவரிசைகளை வரிசைகளாக ஒட்டுகிறது.

4

நீங்கள் ஒட்டிய தரவை ஆராய்ந்து, உங்கள் எல்லா தகவல்களும் நீங்கள் நகலெடுத்த மூலத்துடன் பொருந்துமா என்பதை சரிபார்க்கவும். உங்கள் ஒட்டப்பட்ட முடிவு பொருந்துகிறது என்று உறுதியாக தெரிந்தவுடன் உங்கள் அசல் தரவை நீக்கு.