ஒருவரின் சுயவிவரத்திலிருந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் பிடித்தவைகளை எவ்வாறு நகலெடுப்பது

இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில், நீங்கள் அடிக்கடி பார்வையிடும் வலைப்பக்கங்களை பிடித்தவைகளாக சேமித்து பின்னர் அவற்றை உங்கள் ஊழியர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரிடமிருந்து நூற்றுக்கணக்கான பிடித்தவைகளை உங்கள் சொந்த கணினியில் ஏற்றுமதி செய்யலாம், பின்னர் அவற்றை உங்கள் ஊழியர்களின் கணினிகளில் IE இல் இறக்குமதி செய்யலாம். உங்கள் அலுவலகத்தில் உள்ள கணினிகளுக்கு இடையில் பிடித்தவைகளைக் கொண்ட கோப்பை அலுவலக நெட்வொர்க்கில் பகிர்வதன் மூலம் அல்லது ஃபிளாஷ் டிரைவ் அல்லது சிடியைப் பயன்படுத்தி மாற்றலாம்.

கோப்பிற்கு பிடித்தவைகளை ஏற்றுமதி செய்க

1

"பிடித்தவை" பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, கீழ்தோன்றும் மெனுவிலிருந்து "இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி" என்பதைத் தேர்வுசெய்க. "இறக்குமதி / ஏற்றுமதி அமைப்புகள்" சாளரக் காட்சிகள்.

2

"ஒரு கோப்பிற்கு ஏற்றுமதி" ரேடியோ பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, "அடுத்து" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

3

"பிடித்தவை" பெட்டியைத் தேர்வுசெய்து, "அடுத்து" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

4

நீங்கள் ஏற்றுமதி செய்ய விரும்பும் பிடித்தவைகளைக் கொண்ட கோப்புறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். நீங்கள் "பிடித்தவை" கோப்புறையைத் தேர்ந்தெடுத்தால், எல்லா பிடித்தவையும் ஒரே நேரத்தில் ஏற்றுமதி செய்வீர்கள். "அடுத்து" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

5

"உலாவு" என்பதைக் கிளிக் செய்து, ஒரு இலக்கு கோப்புறையைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதைத் தேர்ந்தெடுக்க "சேமி" என்பதைக் கிளிக் செய்க. ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட கோப்பின் பெயரை கோப்பு பெயர் புலத்தில் மாற்றலாம்.

6

பிடித்தவைகளை ஏற்றுமதி செய்ய "ஏற்றுமதி" என்பதைக் கிளிக் செய்க. நீங்கள் முன்பு தேர்ந்தெடுத்த கோப்புறையில் உள்ள HTM கோப்பில் பிடித்தவை ஏற்றுமதி செய்யப்படும். வழிகாட்டி மூட "முடி" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

கோப்பிலிருந்து பிடித்தவைகளை இறக்குமதி செய்க

1

மற்றொரு கணினியில் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் உள்ள "பிடித்தவை" பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, கீழ்தோன்றும் மெனுவிலிருந்து "இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி" என்பதைத் தேர்வுசெய்க.

2

"கோப்பிலிருந்து இறக்குமதி செய்" ரேடியோ பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, "அடுத்து" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

3

"பிடித்தவை" பெட்டியை சரிபார்த்து "அடுத்து" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

4

மற்ற கணினியிலிருந்து நீங்கள் ஏற்றுமதி செய்த கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்க "உலாவு" என்பதைக் கிளிக் செய்து கோப்பு உலாவியைப் பயன்படுத்தவும். கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்க "திற" என்பதைக் கிளிக் செய்து, "அடுத்து" என்பதைக் கிளிக் செய்க.

5

கோப்பிலிருந்து எல்லா பிடித்தவைகளையும் இறக்குமதி செய்ய "இறக்குமதி" பொத்தானைக் கிளிக் செய்க. பிடித்தவைகளை வேறு கோப்புறையின் கீழ் சேமிக்க விரும்பினால், "இறக்குமதி" என்பதைக் கிளிக் செய்வதற்கு முன் கோப்புறைகளின் பட்டியலிலிருந்து அதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

6

வழிகாட்டி மூட "முடி" என்பதைக் கிளிக் செய்க.