வார்த்தையில் பக்கவாட்டாக சீரமைக்க ஒரு ஆவணத்தில் படங்களை எவ்வாறு பெறுவது

புதிய தயாரிப்பு அல்லது விற்பனை முயற்சி போன்ற உங்கள் வணிகத்தின் பல்வேறு அம்சங்களைக் காட்டும் உரை, அட்டவணைகள் மற்றும் படங்களுடன் முழுமையான ஒரு ஆவணத்தை உருவாக்க மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் உங்களுக்கு உதவுகிறது. ஆவணத்தில் படங்களைச் செருக நீங்கள் செல்லும்போது, ​​இயல்பாகவே அவை ஏற்கனவே இருக்கும் உரைக்கு இடையில் தோன்றும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும், இதனால் படங்களை நகர்த்துவது கடினம், அவற்றை நீங்கள் விரும்பியபடி சீரமைக்கவும். படங்கள் உரையுடன் எவ்வாறு இணைகின்றன என்பதை மாற்றுவதன் மூலம், வேறு சில அமைப்புகளுடன், அவற்றை ஆவணத்தில் அருகருகே வைக்க முடியும்.

1

நீங்கள் சீரமைக்க விரும்பும் இரண்டு படங்களில் முதல் என்பதைக் கிளிக் செய்க.

2

"வடிவமைப்பு" தாவலைக் கிளிக் செய்து, ஏற்பாடு குழுவில் "உரையை மடக்கு" என்பதைக் கிளிக் செய்க. படமும் உங்கள் உரையும் தனித்தனியாக இருக்க வேண்டுமானால் "சதுரம்," "இறுக்கமான," "வழியாக" அல்லது "மேல் மற்றும் கீழ்" என்பதைத் தேர்வுசெய்யவும் அல்லது உங்களுடைய அக்கறை இல்லை என்றால் "உரைக்கு பின்னால்" அல்லது "உரைக்கு முன்னால்" என்பதைத் தேர்வுசெய்க படங்கள் மற்றும் உரை ஒன்றுடன் ஒன்று.

3

இரண்டாவது படத்தைக் கிளிக் செய்து, உரை படத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் முறையை மாற்றும் செயல்முறையை மீண்டும் செய்யவும்.

4

இரண்டு படங்களும் பக்கத்திலேயே பொருந்தும் வரை ஒவ்வொரு படத்தின் மேல்-வலது மூலையிலும் கிளிக் செய்து இழுக்கவும். "உரைக்கு பின்னால்" அல்லது "உரைக்கு முன்னால்" விருப்பத்தை நீங்கள் தேர்வுசெய்தாலொழிய, அவை பக்கத்திற்கு மிகப் பெரியதாக இருந்தால், ஒருவருக்கொருவர் அடுத்ததாக சீரமைக்க வார்த்தை அனுமதிக்காது.

5

ஏற்பாடு குழுவில் "சீரமை" என்பதைக் கிளிக் செய்து "கட்டம் அமைப்புகள்" என்பதைத் தேர்வுசெய்க.

6

"பிற பொருள்களுக்கு பொருள்களை ஒடு" என்பதற்கு அடுத்ததாக ஒரு காசோலை குறி வைக்கவும், பின்னர் "சரி" என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

7

முதல் படத்தை பக்கத்தில் நீங்கள் விரும்பும் இடத்திற்கு கிளிக் செய்து இழுக்கவும். சுட்டி பொத்தானை விடுங்கள்.

8

முதல் படத்திற்கு அடுத்த இரண்டாவது படத்தைக் கிளிக் செய்து இழுக்கவும், அங்கு நீங்கள் சீரமைக்க விரும்புகிறீர்கள். பக்கங்களும் ஒருவருக்கொருவர் நெருக்கமாக வரும்போது, ​​வேர்ட் தானாகவே இரண்டாவது படத்தை முதல் இடத்திற்கு அடுத்த இடத்தில் இடும். படங்கள் உங்களுக்கு அடுத்தபடியாக சீரமைக்கப்படும்போது சுட்டி பொத்தானை விடுங்கள்.