முகவரி பட்டியில் ஒரு ஐபி முகவரியை எவ்வாறு உள்ளிடுவது

இணைய நெறிமுறை முகவரி என்பது ஒரு பிணையத்தின் இருப்பிடத்தை சுட்டிக்காட்டும் தொடர் எண்கள். இணையம் மற்றும் பிற வகை நெட்வொர்க்குகளின் செயல்பாட்டிற்கு ஐபி முகவரிகள் அவசியம். வழக்கமாக, டொமைன் பெயர் சேவையகங்கள் மூலம் பிணையமானது ஐபி முகவரிகளாக மொழிபெயர்க்கும் “டொமைன் பெயர்கள்” எனப்படும் சொற்களைப் பயன்படுத்துவதால் ஐபி முகவரிகளைக் காண மாட்டோம். டொமைன் பெயர் மூலம் அணுகக்கூடிய எதையும் ஐபி முகவரி மூலம் அணுக முடியும், ஆனால் எல்லா ஐபி முகவரிகளுக்கும் டொமைன் பெயர்கள் இல்லை.

1

உங்கள் உலாவியில் உள்ள முகவரி பட்டியில் கிளிக் செய்க. முகவரி பட்டியில் உள்ள முகவரி முன்னிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

2

முகவரியை நீக்க “Backspace” அல்லது “Delete” விசையை அழுத்தவும்.

3

ஐபி முகவரிக்கு பொருத்தமான முன்னொட்டை தட்டச்சு செய்க. நீங்கள் இணைய வலைத்தளம் அல்லது திசைவியை அணுக முயற்சிக்கிறீர்கள் எனில், தட்டச்சு செய்க: // உங்கள் உள்ளூர் நெட்வொர்க்கில் உள்ள கணினியுடன் இணைக்க விரும்பினால், தட்டச்சு செய்க: IP ஐபி முகவரி கோப்பு பரிமாற்ற நெறிமுறை கோப்பு சேவையகத்திற்காக இருந்தால், தட்டச்சு செய்க: ftp: //

4

எண் ஐபி முகவரியைத் தட்டச்சு செய்க. ஐபி முகவரிகள் ஒவ்வொன்றும் ஒன்று முதல் மூன்று இலக்கங்களின் நான்கு எண் பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளன, எடுத்துக்காட்டாக, 74.125.226.227 மற்றும் 208.80.152.201.

5

“Enter” அல்லது “Return” விசையை அழுத்தவும்.